• Podręczniki i programy nauczania w roku szkolnym 2023/2024
    • Podręczniki i programy nauczania w roku szkolnym 2023/2024

    • 22.08.2023 15:30
    • Wszystkie podręczniki (z wyjątkiem podręcznika do religii) i materiały ćwiczeniowie są zakupione przez szkołę z dotacji ministerialnej i zostaną udostępnione uczniom w pierwszym tygodniu września.
     Podręcznik do religii uczniowie/rodzice kupują samodzielnie.
      
    • więcej