• Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

     Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1211) 

     Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

     4 września 2023 r. 

     poniedziałek 

     Zimowa przerwa świąteczna 

     23 - 31 grudnia 2023 r 

     sobota- niedziela 

     Ferie zimowe 

     15 - 28 stycznia 2024:

      

     Wiosenna przerwa świąteczna 

     28 marca – 2 kwietnia 2024 r. 

     czwartek - wtorek 

     Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 

     21 czerwca 2024 r 

      piątek

      

     Dni wolne:

     Data 

     Dzień tygodnia 

     Święto – dzień ustawowo wolny od pracy 

     Dodatkowe dni wolne 
     od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w szkole

     1 listopada 2023 r. 

     środa  

     Wszystkich Świętych 

      

     1 maja 2024 r. 

     środa 

     1 Maja – Święto Pracy 

      

      

      

      

     2 maja 2024 r. - czwartek

     3 maja 2024 r.  

     piątek 

     Święto Konstytucji 3 Maja 

      

      

      

      

     13 maja 2024 r. poniedziałek

     Egzaminy ósmoklasisty:

     14 maja 2024 r. wtorek

     15 maja 2024 r. środa

     16 maja 2024 r. czwartek

     17 maja 2024 r. piątek

      

     30 maja 2024 r. 

     czwartek 

     Boże Ciało 


      

      

      

      

     31 maja 2024 r. piątek      

      

     Daty wynikające z klasyfikacji

      

     I półrocze: od 01 września 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. 

     II półrocze: od 15 stycznia 2024 r. do 21 czerwca 2024 r. 

     3 stycznia 

     Termin wystawienia ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania 

     do 10 maja 

     Wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych z zajęć edukacyjnych niedostatecznej i nagannej ocenie zachowania; 

     Do 14 maja 

     Poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych, przewidywanej niedostatecznej i nagannej ocenie zachowania; 

     do 29 maja 

     Wystawienie przewidywanych rocznych ocen z zajęć edukacyjnych i

      

     Dni galowe

     wg paragrafu § 71. pkt 4  na strój galowy składają się: biała bluzka lub koszula z długim lub krótkim rękawem, granatowa, szara lub czarna spódnica lub spodnie w tych samych kolorach.

      

     Data 

     Uzasadnienie 

     4 września 2023 r. 

     Rozpoczęcie roku szkolnego 

     27 września 2023 r. 

     Dzień Polskiego Państwa Podziemnego 

     13 października 2023 r. 

     Dzień Edukacji Narodowej 

     16 października 2023 r. 

     Dzień Papieski 

     10 listopada 2023 r. 

     Święto Niepodległości 

     22 grudnia 2023 r 

     Dzień Świąteczny 

     14 lutego 2024 r. 

     Rocznica powstania Armii Krajowej, Święto Szkoły 

     30 kwietnia 2024 r. 

     Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 

     21 czerwca 2024 r. Zakończenie roku szkolnego