• Obecnie nie trwają żadne postępowania przetargowe