• Godziny dzwonków

   Sobota 20.04.2024
    • Mazowiecki program przygotowania szkół, uczniów i uczniów do nauczania zdalnego

    • Nasza placówka otrzymała oprogramowanie i sprzęt komputerowy na łączną kwotę ponad 120 000 zł  w ramach Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

     Projekt „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” ma na celu podniesienie jakości nauczania w minimum 516 szkołach z terenu województwa mazowieckiego poprzez zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących szkoły, uczniów i nauczycieli do pracy zdalnej.

     Dzięki wsparciu nasza placówka otrzymała sprzęt i oprogramowanie komputerowe za ponad 120 000 zł, w tym:

     1. komputery stacjonarne;

     2. drukarki;

     3. urządzenia wielofunkcyjne;

     4. laptopy;

     5. tablety;

     6. projektor multimedialny;

     7. oprogramowanie interaktywne 3D;

     8. podręczniki do nauki języka angielskiego;

     9. oprogramowanie do nauki gry w szachy.