• Nasz przedszkolny psycholog: pani Oliwia Łempicka - Niżewska

        Psycholog w naszym Przedszkolu organizuje różnego rodzaju zajęcia adaptacyjne, integracyjne i terapeutyczne oraz pomoc indywidualną. 

        Rodzice dzieci przedszkolnych także mogą się zwrócić do psychologa zatrudnionego w placówce po pomoc, gdy zaobserwują u dziecka niepokojące zachowania.