• Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych


    Inspektor Ochrony Danych Osobowych
    jednostek oświatowych Gminy Radzymin
    Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach

    Sebastian Kępka
    e-mail: iod.radzymin@edukompetencje.pl

    Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

    podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

    1. Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
     w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

    2. Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

    3. Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach z dnia 29.06.2018 r w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach.